Mae’r e-lyfr Haf o Hwyl yn llawn gemau hwyliog a syniadau chwareus er mwyn helpu plant i gael fwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl drwy’r haf. 

Er mwyn creu’r e-lyfr, gofynnodd Comisynydd Plant Cymru a Chwarae Cymru i blant a phobl ifanc ar draws Cymru rannu eu hoff gêm i’w chwarae.

Cymrwch olwg ar yr e-lyfr Haf o Hwyl