Mae chwe wythnos o wyliau haf yma ac mae digon o ffyrdd syml a chwareus y galli di a dy blant gael hwyl tu allan yn yr awyr iach, heb orfod gwario llawer o arian.

I dy helpu i wneud y mwyaf o'r haf, dyma 36 o’n hoff syniadau chwarae, wedi’u rhannu ar draws chwe lle poblogaidd yn yr awyr agored i ymweld â nhw a'u mwynhau.

Chwe pheth i'w gwneud yn dy ardd:

 1. creu cwrs rhwystrau
 2. cael cystadleuaeth ddawnsio
 3. adeiladu gwesty bygiau
 4. chwarae ‘Faint o’r gloch, Mistar Blaidd?’
 5. creu trwythau
 6. cael picnic tedis

Chwe pheth i'w gwneud yn dy fan gwyrdd neu dy barc lleol:

 1. chwarae tag
 2. chwilio am fwystfilod bach
 3. cael ras whilber/ferfa (gochela rhag baw ci!)
 4. chwarae ‘mi wela i, â’m llygad bach i...’
 5. creu dy Gemau Olympaidd dy hun
 6. chwarae cuddio 

Chwe pheth i'w gwneud ar daith gerdded drwy goetir:

 1. chwilio am adar
 2. cofleidio coeden (rho cwtsh bach i fyd natur!)
 3. gwneud cuddfan
 4. dringo coeden
 5. casglu brigau, dail a cherrig a chreu celf natur
 6. cyfri'r synau (gorweddwch ar y ddaear gyda’ch lygaid ar gau a chyfrifwch faint o wahanol synau y gallwch chi eu clywed)

Chwe pheth i'w gwneud ar daith gerdded ar hyd yr afon: 

 1. chwarae brigau’n rasio dros unrhyw bontydd rwyt ti’n eu croesi
 2. gwneud helfa sborion
 3. chwilio am bysgod
 4. bwydo hwyaden (dim bara, os gweli di’n dda – galli di gynnig letys, corn melys, pys wedi'u rhewi, ceirch, hadau neu reis)
 5. creu cwch allan o frigau a dail
 6. sblasio mewn pyllau 

Chwe pheth i'w gwneud ar y palmant tu allan i dy gartref:

 1. tynnu llun â sialc a chwarae ’sgots
 2. peintio gyda dŵr gan ddefnyddio brwshys neu sbyngau
 3. llunio map a gwneud helfa drysor
 4. chwarae Mochyn yn y canol
 5. rasio awyrennau papur
 6. cael brwydr ddŵr

Chwe pheth i'w gwneud ar y traeth:

 1. adeiladu cestyll neu gerfluniau tywod
 2. casglu cregyn, cerrig mân neu wydr môr diddorol
 3. chwarae siapiau O X O yn y tywod
 4. mynd i’r pyllau glan môr a chwilio am greaduriaid bach
 5. gwneud angylion tywod
 6. mynd i badlo 


Lawrlwytha'r rhestr Syniadau chwarae yn yr awyr agored ar gyfer gwyliau'r haf.

Cymryd rhan

Rydym am glywed am hoff syniadau chwarae eich plant ar gyfer yr haf – rhannwch gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #HafOChwarae.