I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi rydym yn cynnig pecyn chwarae yn rhad ac am ddim i deuluoedd a lleoliadau ledled Cymru. Mae'r pecyn chwarae yn cynnwys:

  • Llyfr stori Hwyl yn y dwnjwn
  • Llyfr stori Hwyl yn yr ardd
  • Llyfryn magu plant yn chwareus 
  • Cardiau post hawl i chwarae
  • Bag cotwm
  • Nodyn llyfr
  • Sialc
  • Beiro. 

I archebu pecyn chwarae am ddim, ebostiwch ni gyda enw llawn a chyfeiriad.