Am y tro cyntaf, mae Hwyl yn yr ardd, llyfr stori am hawl plant i chwarae ar gael ar-lein i bawb allu ei ddarllen.

Mae’r llyfr stori ddwyieithog ar gyfer plant ysgol gynradd a rhieni am ddim i’w ddarllen a bydd ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig. Mae ar gael ar-lein er mwyn caniatáu mwy o blant a’u teuluoedd yng Nghymru, a thu hwnt, i’w fwynhau.

Mae’r stori’n sôn am Rosie a’i mam-gu, a’u cymydog drws nesaf, Miss Grizzle sydd am roi’r gorau i chwarae ar eu stryd. Er mwyn dangos i Miss Grizzle bwysigrwydd chwarae, mae Rosie a’i mam-gu yn cynnal diwrnod i ddathlu chwarae yn eu gardd. Mae Miss Grizzle yn mynd i’r ardd yn barod i ddweud wrth y plant bod chwarae’n ‘wirion’. Ond cyn iddi allu dweud rhyw lawer, mae hi’n chwerthin a mwynhau gêm syml o dic, sy’n newid meddwl a chalon Miss Grizzle ynglŷn â chwarae am byth.

Mae’n ddilyniant annibynnol i Hwyl yn y dwnjwn, sydd hefyd ar gael i’w ddarllen ar-lein.

Darllenwch Hwyl yn yr ardd