Ysgrifennwyd gan Ally John 

Yn y blog-erthygl gyntaf hon gan westai arbennig, Ally John sy’n sôn wrthym am hela Gryffalo gyda’i ŵyr bach.

Rydan ni newydd ddod adref wedi bod allan yn hela Gryffalo! Fe roddon ni’r ‘babi’ yn y fasged, ac i ffwrdd â ni. Wyddai’r un ohonom ni pan aethon ni allan y bydden ni yn mynd i hela Gryffalo (y cyfan oeddwn i angen ei wneud oedd mynd â’r ci am dro!).

Roedd y graffiti ar y waliau’n negeseuon oddi wrth y Gryffalo i fy ŵyr, roedd yn amlwg bod y got oedd ar lawr yn y coed wedi ei gadael gan y Gryffalo i ni ddod o hyd iddi! Roedd y cyffro a’r adrodd straeon, gyda’r cwestiynu, a’r meddwl, ei ddychymyg am yr hyn oedd yn digwydd, yn bleser i’w gweld.  

Mae amser i chwarae gyda fy ŵyr yn mynd â llawer o amser, ’does dim pwysau arnom ni, fe sy’n arwain y chwarae, mae’n ddoniol, heb unrhyw gyfyngiadau a dyma’r ffordd orau erioed i ‘wastraffu’ amser! I ddweud y gwir, fe fydda’ i’n cael stŵr gan fy mab am ‘chwarae’ ac ‘annog’ ymddygiad o’r fath! Ond, ’does dim ots gen i beth y mae o na neb arall yn ei feddwl, mae’r chwerthin, y doniolwch a chlywed fy ŵyr yn galw ‘Nain, edrych, dere i weld’, yn rhy werthfawr i beidio â’i annog, fe fydda’ i’n gwneud yn union beth y mae’n ofyn imi ei wneud!

Mae bod yn ‘Nain’ mor wahanol i fod yn ‘Mam’. Mae cyfyngiadau ar ein hamser, tasgau eraill i’w gwneud, mynd i weithio er mwyn ennill cyflog - dyna beth wnes i fel mam gyfrifol.

Mae bod yn gyn-weithwraig chwarae, gyda’r wybodaeth y mae hynny’n ei roi ichi (ond yn rhy hwyr i fy mhlant fy hun elwa ohono) yn rhoi lliw cwbl wahanol i’r profiad o chwarae ochr-yn-ochr â fy ŵyr. Fy unig gyfrifoldeb yw gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel, fy mod yn ei garu a’i fod yn cael dal i hela Gryffalo cyhyd ag y mynno!

Ŵyr 2½  Nain 54½

Rhagor o wybodaeth am Ally John