Heddiw, mae’n Ddiwrnod Chwarae, sef y diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae yn y DU. Mae’n ddiwrnod i gydnabod a dathlu pwysigrwydd chwarae ar Ddiwrnod Chwarae a bob dydd.   

Neges Diwrnod Chwarae Hapus: 

Sut all fy nheulu gymryd rhan yn Diwrnod Chwarae 2020?

Rydym yn galw arnoch chi i gyd – plant, rhieni ac aelodau o’r gymuned – i ymuno â ni i ddathlu hawl plant i chwarae, ar riniog eich drws. Clapiwch, bloeddiwch, curwch sosbannau, a Gwnewch Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae, am 2:00pm heddiw.  

Rhyddid Bob Dydd, Anturiaethau Bob Dydd

Mae Diwrnod Chwarae eleni yn pwysleisio pwysigrwydd rhoi rhyddid i blant chwarae a chael anturiaethau. Mae Diwrnod Chwarae 2020 yn canolbwyntio ar sut gall chwarae helpu plant i wneud synnwyr o’r byd o’u hamgylch a’u cefnogi nhw trwy gyfnodau o straen ac ansicrwydd. 

  • Mae chwarae yn hwyl ac yn ganolog i hapusrwydd plant
  • Mae chwarae yn helpu iechyd a lles corfforol, meddyliol ac emosiynol plant
  • Mae chwarae yn helpu plant i ymdopi gyda straen, gorbryder a heriau
  • Mae chwarae yn cefnogi plant i ddatblygu hyder, creadigedd a sgiliau datrys problemau
  • Mae chwarae yn cyfrannu at ddysg a datblygiad plant.

Mwy o wybodaeth am Diwrnod Chwarae

Cydlynir Diwrnod Chwarae gan Chwarae Cymru, Play England, PlayBoard Northern Ireland a Play Scotland.