2:00pm Dydd Mercher 5 Awst 2020 

Diwrnod Chwarae yw’r diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae yn y DU. Oherwydd y sefyllfa bresennol, fydd digwyddiadau Diwrnod Chwarae mawr mewn parciau a chymunedau ar draws Cymru a gweddill y DU ddim yn cael eu cynnal eleni. 

Felly, beth am ddathlu Diwrnod Chwarae 2020 a hawl plant i chwarae o dy stepen drws yn lle?! 

Ymunwch â’r dathliadau wrth glapio, bloeddio, taro sosbannau, a Gwneud Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae am 2:00pm Ddydd Mercher 5 Awst. 

Rydym yn galw ar blant, rhieni ac aelodau o’r gymuned ledled Cymru i ymuno â gweddill y DU i ddathlu hawl plant i chwarae.

Adnoddau
I helpu ti a dy deulu i gymryd rhan yn Niwrnod Chwarae eleni, gellir lawrlwytho ac argraffu’r adnoddau yma, ar gyfer eu rhannu: 

Rhagor o wybodaeth am Diwrnod Chwarae