I ddathlu Diwrnod y Llyfr, rydym yn rhoi pum pecyn chwarae am ddim i deuluoedd a lleoliadau ledled Cymru. Mae'r pecyn chwarae yn cynnwys:

  • Hwyl ar iard yr ysgol – ein llyfr stori newydd sbon
  • Llyfr stori Hwyl yn y dwnjwn
  • Llyfr stori Hwyl yn yr ardd
  • Llyfryn magu plant yn chwareus
  • Canllaw chwarae adref
  • Cardiau post hawl i chwarae
  • Nodyn llyfr
  • Sialc
  • Pensiliau lliwio
  • Bag.

Am gyfle i ennill, y cyfan sydd angen i ti ei wneud yw:

👍 Hoffi
👍 Dilyn ni
👍 Gwneud sylw 

ar ein post Facebook neu Instagram erbyn 12.00pm ddydd Llun 6 Mawrth 2023.

Bydd pum enillydd lwcus yn cael eu dewis ar hap ddydd Mawrth 7 Mawrth 2023.