Rydym yn lansio Prosiect Chwarae’r Hydref mewn ymateb i angen allweddol i gael plant i chwarae’r tu allan a draw oddi wrth sgriniau’n ystod y misoedd oerach. Mae iechyd emosiynol a chorfforol mor bwysig i hapusrwydd a datblygiad plentyn ac maent yn creu’r seiliau ar gyfer y dyfodol.

Mae Plentyndod Chwareus yn eiriol dros bob math o chwarae, boed hynny yn y cartref, yn yr ysgol neu yn y gymuned, ac mae’n credu y gellir gwneud mwy i ddarparu chwarae cynhwysol, diogel mewn amgylchedd cymdeithasol cadarnhaol ar gyfer pob plentyn ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Gan gydnabod y pwysigrwydd yma, a’r angen i gynyddu ymwybyddiaeth mewn ysgolion ac yn y gymuned hefyd, rydym wedi lansio Prosiect Chwarae’r Hydref i annog pawb, ym mhob cwr o Gymru, i ddod ag amser chwarae’n ôl ac i dynnu plant oddi wrth sgriniau.

Mae misoedd yr hydref a’r gaeaf yn gyfnod perffaith i fynd allan ac archwilio gyda’r plant. Mae cymaint o hwyl i’w gael, boed yn chwarae concyrs, sblashio mewn pyllau, adeiladu cuddfan neu fynd ar helfa sborion. 

Bach o gefndir

Canfyddodd astudiaeth ddiweddar a oedd yn cynnwys plant o 56 ysgol gynradd ledled Cymru bod 1 o bob 4 plentyn yn cael eu hamddifadu o amser chwarae prynhawn a’u bod yn colli allan ar fuddiannau corfforol a chymdeithasol allweddol chwarae.

Cynhaliwyd yr astudiaeth gyda 5,232 o ddisgyblion mewn 56 ysgol gynradd ledled Cymru (Awst 2019).

Sut all ai gymryd rhan?

Rydym eisiau gweld beth wyt ti’n ei wneud i gael dy blant i chwarae tu allan. Tagia ni ar y cyfryngau cymdeithasol – Facebook, Instagram a Twitter – a defnyddia #ProsiectChwarae fel y gallwn ni ei rannu!

Mae’n gwefan yn llawn awgrymiadau a chynghorion defnyddiol ac ymarferol – o anturiaethau chwarae bob dydd, i awgrymiadau anhygoel ar gyfer chwarae gyda'r elfennau, i 30 syniad chwarae