You will be fundraising for: Donate button

Fundraising page content Expand
About your fundraising Expand
Comments Expand

Cadw mewn Cysylltiad

Fe hoffem anfon y newyddion diweddaraf atat ti a rhoi gwybod beth sy’n newydd ar ein gwefan. Fyddwn ni fyth yn gwerthu nac yn cyfnewid dy fanylion gydag unrhyw un arall. Mae croeso iti newid dy feddwl unrhyw bryd.

Eich Preifatrwydd

Byddwn yn storio dy fanylion personol yn ddiogel bob amser. Byddwn yn eu defnyddio i ddarparu’r gwasanaeth yr wyt wedi gofyn amdano, ac yn cyfathrebu gyda thi yn y ffordd / ffyrdd yr wyt wedi cytuno iddynt. Mae’n bosibl hefyd y caiff dy ddata ei ddefnyddio at ddiben ei ddadansoddi, er mwyn ein helpu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl. Am fanylion llawn, gweler ein Polisi Preifatrwydd

By submitting this form you are agreeing to our terms and conditions