Mae Plentyndod Chwareus yn ymgyrch sy’n anelu i helpu rhieni a gofalwyr i roi:

i blant chwarae gartref ac yn eu cymuned leol.

Mae plant yn dweud wrthym eu bod eisiau mwy o gyfleoedd i chwarae’r tu allan gyda’u ffrindiau. Mae chwarae’n rhan allweddol o blentyndod iach a hapus. Fel oedolion, ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod hyn yn digwydd.

Crëwyd Plentyndod Chwareus i gefnogi:

  • rhieni i roi cyfleoedd i’w plant chwarae
  • rhieni, fel eu bod yn teimlo’n hyderus ynghylch gadael i’w plant chwarae’r tu allan yn y gymuned
  • datblygu cymunedau chwareus ar gyfer plant ar hyd a lled Cymru
  • dealltwriaeth gyffredin o bwysigrwydd chwarae ar gyfer plant a phlant yn eu harddegau gan bob oedolyn ledled Cymru.

Mae Plentyndod Chwareus yn ymgyrch gan Chwarae Cymru.