Croeso i Gymunedau Chwareus

Mae’r adran hon o’n gwefan wedi ei hanelu at:

 • Gynghorau cymuned
 • Grwpiau cymunedol
 • Cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth
 • Rhieni, neiniau, teidiau, mam-guod, tad-cuod a gofalwyr sydd am helpu i wella ardaloedd chwarae neu fannau i chwarae yn eu cymdogaeth
 • Gweithwyr proffesiynol sy’n gweithiogyda phlant, plant yn eu harddegau a theuluoedd, gan roi cyngor ac arweiniad iddyn nhw
 • Cymdeithasau tenantiaid a thrigolion.

Mae Cymunedau Chwareus yn darparu cyngor a syniadau ar gyfer pobl sydd eisiau:

 • Deall chwarae plant
 • Edrych ar syniadau am sut i gefnogi chwarae plant
 • Gweld enghreifftiau o gymunedau chwareus ar hyd a lled Cymru
 • Darllen gwaith ymchwil am yr hyn sy’n gwneud cymuned yn un chwareus
 • Dysgu ble i fynd am fwy o gefnogaeth, yn cynnwys cyngor ar faterion cyfreithiol.

Tudalennau yn yr adran hon

Efallai y doi ar draws rhywfaint o eiriau gwahanol am chwarae. Dyma maen nhw’n ei olygu:

Ardaloedd chwarae

A elwir hefyd yn feysydd chwarae neu’n ardaloedd chwarae gydag offer sefydlog. Mae’n bosibl y bydd y rhain yn cynnwys offer chwarae fel siglenni, llithrennau a fframiau dringo.

Mannau i chwarae

Unrhyw le ble bydd plant yn chwarae ond sydd heb eu dylunio i blant eu defnyddio. Bydd rhai mewn trefi (strydoedd, parciau, rampiau sgrialu, mannau agored) a bydd eraill mewn ardaloedd naturiol (traethau, coedwigoedd, afonydd).