Croeso i fagu plant yn chwareus

Mae’r adran hon o’r wefan ar gyfer rhieni a gofalwyr. Mae’n cynnwys gwybodaeth a syniadau i dy helpu i:

  • Ddeall mwy am chwarae plant, a pham ei fod yn bwysig ar gyfer eu hiechyd a’u hapusrwydd
  • Dysgu sut y galli gefnogi chwarae dy blentyn
  • Cael hyd i syniadau ymarferol am roi’r hyn y mae dy blentyn ei angen i gael y gorau o’u chwarae - amser, lle, cefnogaeth a phethau i chwarae gyda nhw.

Tudalennau yn yr adran hon

Efaillai y doi ar draws rhywfaint o wahanol eiriau am chwarae. Dyma beth mae’r rhain yn ei olygu:

Gwerth chwarae

Amrywiaeth ac ansawdd y cyfleoedd chwarae y mae man penodol yn eu cynnig. Gall hefyd ddisgrifio’r hyn y mae man penodol neu ddarn o offer yn ei gynnig i blant i’w helpu i ddatblygu sut y maen nhw’n chwarae.

Er enghraifft, bydd lleoliad sy’n gyfoethog o ran gwerth chwarae yn rhoi cyfleoedd i blant fwynhau amrywiaeth o brofiadau chwarae - yn gorfforol, cymdeithasol a synhwyraidd.

Man chwarae penodedig

Lle sydd wedi ei greu’n arbennig i blant chwarae ynddo. Gall gynnwys offer maes chwarae traddodiadol fel siglenni a llithrennau, neu nodweddion mwy naturiol fel tywod a boncyffion.

Man chwaraedwy

Lle ble y gall plant chwarae, ond sydd heb ei ddylunio’n benodol i blant chwarae ynddo.