Adnoddau Plentyndod Chwareus

Dyma rhestr o adnoddau Plentyndod Chwareus ar gael ar hyn o bryd: 

Canllaw Plentyndod Chwareus

Mae’r canllaw defnyddiol hwn wedi ei roi at ei gilydd er mwyn dy helpu i wneud yn siŵr bod dy blentyn yn cael digon o gyfleoedd da i chwarae. Mae’n cynnwys awgrymiadau, syniadau ac argymhellion defnyddiol am chwarae ar gyfer pob plentyn – beth bynnag fo’u hoedran.

I ddysgu mwy am fagu plant yn chwareus lawrlwytha’r canllaw

Awgrymiadau ar gyfer magu plant yn chwareus

Gall yr awgrymiadau anhygoel hyn gael eu hargraffu a’u rhannu – maen nhw’n wych ar gyfer helpu eraill i ddarganfod mwy am chwarae plant.

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer magu plant yn chwareus


Lawrlwytho Awgrymiadau anhygoel ar gyfer magu plant yn chwareus

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer amser sgrîn

Lawrlwytho Awgrymiadau anhygoel ar gyfer amser sgrîn

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer chwarae gyda phridd, dŵr, tân ac awyr

Lawrlwytho Awgrymiadau anhygoel ar gyfer chwarae gyda phridd, dŵr, tân ac awyr

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer cefnogi chwarae dy blentyn yn ei arddegau


Lawrlwytho Awgrymiadau anhygoel ar gyfer cefnogi chwarae dy blentyn yn ei arddegau

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer cael pobl eraill i feddwl am bwysigrwydd chwarae

Lawrlwytho Awgrymiadau anhygoel ar gyfer cael pobl eraill i feddwl am bwysigrwydd chwarae

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer teithio gyda dy blentyn

Lawrlwytho Awgrymiadau anhygoel ar gyfer teithio gyda dy blentyn

35 syniad chwarae dan do

Lawrlwytho 35 syniad chwarae dan do

Sut i ddelio gyda chwarae ymladd a chwarae gwyllt

Lawrlwytho Sut i ddelio gyda chwarae ymladd a chwarae gwyllt

Sut i ddelio gyda dringo a balansio

Lawrlwytho Sut i ddelio gyda dringo a balansio

Sut i ddelio gyda chwarae adeiladu a chwalu

Lawrlwytho Sut i ddelio gyda chwarae adeiladu a chwalu

Sut i ddelio gyda chwarae poitshlyd 

Lawrlwytho Sut i ddelio gyda chwarae poitshlyd 

Sut i ddelio gyda dy blentyn yn chwarae gydag arfau

Lawrlwytho Sut i ddelio gyda dy blentyn yn chwarae gydag arfau

Sut i gefnogi chwarae rhwng plant o wahanol oed

Lawrlwytho Sut i gefnogi chwarae rhwng plant o wahanol oed

Paratoi dy blentyn i chwarae’r tu allan yn ddiogel ac yn hyderus

Lawrlwytho Paratoi dy blentyn i chwarae’r tu allan yn ddiogel ac yn hyderus